برای شروع نصب پرسیتی لطفا روی لینک زیر لمس کنید:
   و برای فعال سازی نرم افزار این مراحل را طی نمایید: